Slöjd‎ > ‎

c) Betygskriterier

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9.

-Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföre­mål i olika material utifrån instruktioner.

- I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. 
 
-Eleven kan välja tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 
-Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 
-Eleven kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

-Eleven bidrar under arbetsprocessen, till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

-Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
 
-Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C 
är uppfyllda.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

-Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. 
 
-Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 
-Eleven kan välja tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
 
-Eleven kan utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 
-Eleven kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 
-Eleven kan formulera och väljera handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

-Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 
-Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A 
är uppfyllda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

-Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjd­föremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

-Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt
sätt med precision.
 
-Eleven väljer  tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
 
-Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
 
-Eleven kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form
och funktion.
 
-Eleven formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

-Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvali­tet. 
 
-Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.